fredag 13 juli 2018

För dig

För dig som hetsläser här:  Det är lugna puckar. Livet går vidare och vi med livet. Ingenting är mer märkvärdigt än det som är märkvärdigt med en fågel på himlen vilket är helt extraordinärt med tanke på att det är en tung kropp som hålls kvar i luften ovanför oss. Orsak: Lifvet.
Kärleken övervinner allt.

2 kommentarer: